TERUG NAAR HUIS

14-1-2022:

In januari 2018 werd de baby-tweeling Maoudatou en Rasmata in het kindcentrum gebracht. Twee weken na de bevalling stierf hun moeder na een kort ziekbed. De vader en de verdere familie was destijds niet in staat om de intensieve zorg voor twee baby’s op zich te nemen. Om die reden werden de meisjes bij Action Sociale (Jeugdzorg) aangemeld om tijdelijk in een kindcentrum te verblijven. Bijna drie jaar mochten we voor deze kinderen zorgen.

Onlangs berichtte hun vader ons dat hij opnieuw getrouwd is. Samen met zijn nieuwe vrouw hebben zij de wens te kennen gegeven om de zorg voor de kinderen weer op te pakken. Vader geeft aan dat dit nu mogelijk is en Action Sociale wil de procedure voor terugkeer opstarten. Goed nieuws dus, want Stichting De Mangoboom zet zich actief in om kinderen zoveel mogelijk terug te plaatsten bij hun eigen familie, of anders bij pleeggezinnen.

Met deze twee kinderen erbij konden we in het afgelopen jaar zo’n tien kinderen terugplaatsen bij hun families van herkomst. Tien kinderen die mogen gaan ervaren wat het betekent om in een gezin op te groeien tot zelfstandige personen. We zijn hier blij mee en ondersteunen deze families waar nodig en mogelijk in de zorg voor deze kinderen.

DSC 4211 (Small)