Onze projecten

Stichting De Mangoboom wil het weeshuis helpen omvormen tot een thuis waar kinderen tot hun recht kunnen komen. Behalve ondersteuning met voedsel en medische zorg willen wij ook de handen uit de mouwen steken om het terrein en de gebouwen op te knappen.

Eerdere projecten

Op dit moment hebben wij verschillende projecten al ondernomen:

  • waterHerstel van de watervoorziening. Stichting De Mangoboom heeft de watervoorziening in het weeshuis hersteld. De waterpomp was namelijk defect geraakt. Door een nieuwe waterpomp te installeren en nieuwe kranen in het weeshuis te plaatsen, kunnen de kinderen zich wassen en is er voldoende water beschikbaar. Dit komt de hygiëne ten goede.
  • Medische check ups. Stichting De Mangoboom zorgt dat de kinderen regelmatig door een arts medisch worden onderzocht. Ook als er tussentijds gezondheidsproblemen zijn, kopen wij de noodzakelijke medicijnen.
  • Inrichten van een studieruimte. Een zaal in het weeshuis is door ons ingericht als studieruimte. Daar kunnen de kinderen in alle rust hun schoolwerk nakijken en hun huiswerk maken, onder begeleiding van een leerkracht.
  • Aanbrengen van beplanting op het terrein. Wij hebben het afgelopen jaar fruitbomen en struiken geplant. Daardoor wordt het leefklimaat in het weeshuis (te zijner tijd) aangenamer. De bomen geven behalve vruchten later ook schaduw.
  • Inrichten van een speelzaal. Eén ruimte in het weeshuis is door ons als speelzaal ingericht. De kinderen kunnen daar met speelgoed spelen.
  • Opknappen van de speeltuin. De speeltuin met (oude) speeltoestellen is inmiddels zodanig opgeknapt dat deze weer door de kinderen gebruikt kan worden.

Schoolproject

De kinderen in het weeshuis hebben op dit moment een forse leerachterstand. Daarom willen we de kinderen bij hun huiswerk helpen. Samen met de leerkrachten van de basisschool gaan we de kinderen individueel begeleiden. Ook willen we voor de kinderen leerboeken, schriften en leesboeken kopen. Investeert u mee in de toekomst van deze kinderen?

doneer

Elektriciteitsproject

Op dit moment sparen wij hard voor een elektriciteitsproject. Wij willen het weeshuis graag aansluiten op het elektriciteitsnet. Dat net is inmiddels doorgetrokken naar het dorp. Maar het verzorgen van de netaansluiting is een flinke kostenpost. Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

doneer

Werkbezoeken

Regelmatig bezoeken wij als bestuur het weeshuis. Dat is nodig om de besteding van onze middelen te waarborgen, onze lokale medewerkers aan te sturen én om onze hulp te kunnen uitbreiden. De kosten die met de werkbezoeken zijn gemoeid, worden niet uit de algemene giften betaald, maar enkel uit giften die met het doel ‘werkbezoeken’ zijn overgemaakt. Wilt u daaraan bijdragen?

doneer