Veiligheidssituatie Burkina Faso

1-7-2023:

De veiligheidssituatie in Burkina Faso is nog onveranderd. In onze laatste nieuwsbrieven hebben we het hier al een aantal keer over geschreven. Na de staatsgreep is de politieke situatie in Burkina Faso erg instabiel. Als gevolg van terroristische aanslagen door het hele land zijn de mensen erg bang. Inmiddels zijn naar schatting zo’n twee miljoen mensen uit hun dorp verdreven en op de vlucht. Omdat mensen daarmee ook hun akkers en hun vee kwijtraken wordt voedsel schaarser en heerst er op grote schaal honger.
Voor buitenlanders zijn de risico’s nog groter. Behalve de kans op roofovervallen vinden er ook geregeld ontvoeringen plaats. Het wordt door de Nederlandse overheid dan ook afgeraden om naar Burkina Faso te reizen.