Nieuwe plek

13-7-2023:

Het is triest om te zien hoe een land dat zich de laatste jaren zo goed ontwikkelde door de veranderende veiligheidssituatie nu snel aftakelt. Ook de regio waar het kindcentrum is gevestigd ontkomt niet aan de gevolgen van de veranderingen.

Om hier goed op in te spelen en de veiligheid voor de kinderen te borgen proberen we goede en veilige plekken voor de kinderen te vinden. Dit doen we onder andere door kinderen zoveel mogelijk te plaatsen in de gezinnen van de medewerkers van het kindcentrum. De verzorgers worden daarmee verantwoordelijk voor de zorg van deze baby's in hun eigen huis. Op deze manier proberen we de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk te blijven continueren.